O ludologii

O ludologii, czyli nauce o grach i graczach. Wzięła swoją nazwę od łacińskiego słowa ludus oznaczającego “grę, zabawę, widowisko”. Tak nazywano widowiska w starożytnym Rzymie oraz w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych.

Jednym z twórców ludologii jest Gonzalo Frasca, który w 1999 r. opublikował artykuł Ludology Meet Narratorology. Ludologia jako dziedzina nauki ma badać gry z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej i psychologicznej.